Izobraževalne ustanove

 • Vrtec Grosuplje
 • Glasbena šola Svetje
 • Osnovna šola šentjanž
 • Osnovna šola šentjošt
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana
 • Rekonstrukcija vrtca v Skapinovi ulici, Ljubljana
 • Rekonstrukcija vrtca na Brodu, Ljubljana
 • Rekonstrukcija vrtca Vodmat, Ljubljana
 • Prenova kuhinje v vrtcu Ajda, Ljubljana
 • Vzgojno izobraževalni zavod, Višnja gora
 • Gimnazija Bežigrad
 • Prenova kuhinje v Oš POljane, Ljubljana
 • Rekonstrukcija vrtca Hans Christisan Andersen, Ljubljana
 • Adaptacija Oš škocjan
 • Glasbena šola Moste-Polje, prezračevanje
 • Rekonstrukcija, Srednja ekonomska šola, Ljubljana
 • Filozofska fakulteta, prenova, Ljubljana
 • Univerza v Ljubljani, Pohlajevanje računalniškega centra
Forte Inženiring d.o.o - Projektiranje električnih inštalacij