Komunalni objekti (vodovodi, čistilne naprave, kolektorji...)

 • Vodovod Ivančna Gorica
 • Vodovod Grosuplje
 • Vodovod Zapudje, Črnomelj
 • Komunalni kolektorji Ljubljana
 • Viadukt Črni kal, kolektor
 • Čistilna naprava Rogaška Slatina
 • Čistilna naprava Henkel, Maribor
 • Čistilna naprava Impol, Slovenska Bistrica
 • Čistilna naprava Novoles
 • Čistilna naprava Rakičan
 • Čistilna naprava Beltinci
 • Čistilna naprava Nemščak
 • Čistilna naprava Melinci
 • Čistilna naprava Lipa
 • Čistilna naprava Košaki, Maribor
 • Čistilna naprava Petanjci
 • Čistilna naprava klavnice Sevnica
 • Čistilna naprava Klet Goriška Brda
 • Čistilna naprava Eti Izlake
 • Čistilna naprava Tovarne olja Gea, Slovenska Bistrica
 • Čistilna naprava Tomos, Koper
 • Čistilna naprava za deponijske izcedne vode, Rogaška Slatina
 • Čistilna naprava Litija
 • Čistilna naprava za odpadne vode Elpro Križnič
 • Čistilna naprava Pivovarna Union, Ljubljana
 • Čistilna naprava Griblje, Črnomelj
 • Čistilna naprava, gostilna in mesarija Kavčič, Vrhnika
 • Čistilna naprava Biogoriva, Rače
 • Tipske čistilne naprave, Regeneracija
Forte Inženiring d.o.o - Projektiranje električnih inštalacij