Transformatorske postaje, NN razvod, javna razsvetljava


 • Občina Grosuplje - Industrijske cone
 • TP Sadinja vas
 • Oš Brinje Grosuplje
 • Stanovanjska soseska Vodice
 • Petrol Lom
 • Telekom Slovenije
 • Bazne postaje Si.Mobil
 • Bazne postaje Western Wireless (Vega)
 • Bazne postaje Mobitel
 • JR Grosuplje
 • JR Selo pri Bledu
 • JR Mekinje
 • JR Mala Dobrava
 • JR Stična
 • JR Malo Hudo
 • JR Poljane
 • JR Predstruge
 • JR stanovanjske soseske sv. Anton
 • Gorenjske elektrarne, MHE Savica
 • Gorenjske elektrarne, MHE Kokrica
 • Gorenjske elektrarne, MHE Mojstrana
 • Gorenjske elektrarne, MHE Kranjska gora
 • MHE Ceršak
 • Gorenjske elektrarne, MHE Savica
 • Napajalne naprave lastne rabe RTP Plave
 • Kabelska kanalizacija Kajuhova, Ljubljana
 • Fotovoltaična elektrarna Ložar, Krvavec
 • Fotovoltaična elektrarna Mušič, Trzin
 • Rekonstrukcija TP Julon
 • Rekonstrukcija TP2, Aerodrom Brnik
 • TP KOLPA Kerrock, Rosalnice
 • MHE Ravne
Forte Inženiring d.o.o - Projektiranje električnih inštalacij