Splošni podatki o podjetju


Naziv podjetja
FORTE inženiring, Podjetje za inženiring in storitve, d.o.o. Ljubljana

Skrajšani naslov podjetja
FORTE inženiring d.o.o., Ljubljana

Sedež podjetja
Lovrenčičeva ulica 8, 1231 Ljubljana - Črnuče

Vrsta lastnine
privatna lastnina

Ustanovitelja in solastnika
Tatjana in Metod Pečar

Direktor podjetja
Metod Pečar

Leto ustanovitve
1991

Začetek poslovanja
1992

številka registracije
1/15553/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani

Osnovni kapital
11.864,00 €

šifra dejavnosti
71.129 (drugo tehnično projektiranje in svetovanje)

Matična številka
557 1391 000

Id. št. za DDV
SI 30464684

Davčni zavezanec
da

Transakcijski račun
02036-0017283704

Inženirska zbornica Slovenije
IZS 0767

število redno zaposlenih
3

Forte Inženiring d.o.o - Projektiranje električnih inštalacij